wandalizm-budowlany-brynow.pl  
 

MENU

  Strona główna
  Wykaz pism
  Korespondencja

 


Drodzy Mieszkańcy Brynowa w mieście Katowice,

współobrońcy ładu przestrzennego

 

Dobrze, że trafiliście na tę stronę internetową, bo może wspólnym wysiłkiem uda się nam powstrzymać degradację Osiedla Brynowa.

Podejmowane przez władze miasta Katowice decyzje, zmierzające do zmiany stanu istniejącego naszego środowiska mieszkalnego, co stało się już przez realizację inwestycji firmy „HOLDIMEX”, unaoczniło nam wszystkim, że naruszone zostały korzystne warunki zamieszkiwania, ustalone przez plany zagospodarowania przestrzennego sprzed lat.

Jak wszyscy wiemy, niepokojące procedury postępowania Zarządu Miasta w sprawie nowych inwestycji naszej dzielnicy, wywołały protest mieszkańców.

Tak powstało Stowarzyszenie Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice „ZDROWE OSIEDLA”.

   Uchwała Walnego Zgromadzenia tego Stowarzyszenia podjęta w dniu 16 listopada 2007r. zobowiązała Zarząd Stowarzyszenia do uważnego kontrolowania zamierzeń władz miejskich w sprawie nowych inwestycji, zmieniających charakter środowiska mieszkaniowego. W odpowiednich sprawach obowiązkiem Zarządu stał się protest w imieniu mieszkańców przeciw naruszaniu ich konstytucyjnego prawa „spokojnego użytkowania” ich własnych domów i całej dzielnicy.

Kolejne pomysły wprowadzenia do programu Brynowa takich elementów jak Katowicka Stefa Ekonomiczna, czy ośrodki usługowo-handlowe, budynki biurowe czy rozrywkowe, zostały nieco zmienione, w wyniku naszych dotychczasowych protestów.

Ostatnio jednak nastąpił fakt bez precedensu w rzetelnym działaniu członków Zarządu Stowarzyszenia „ZDROWE OSIEDLA”.

Trzy osoby, członkowie Zarządu dokonały s a m o w o l n e g o uzgodnienia na piśmie z firmą HOLDIMEX, uzgodnienia przyzwalającego na realizację oprotestowanych inwestycji.

Porozumienie z firmą HOLDIMEX podpisane przez Panią Małgorzatę LEKSTON, Panią Barbarę BARTKIEWICZ i Panią Irenę KIWIORSKĄ - jakkolwiek nielegalne z punktu widzenia statutu Stowarzyszenia – stało się k o r o n n y m argumentem decyzji Rady Miejskiej, zapisanej w uchwale nr XXI/438/08 w dniu 28 stycznia 2008 roku oraz w Uchwale nr XXV/513/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku i hasłem „inwestor porozumiał się z mieszkańcami Osiedla.”

Co tak naprawdę wprowadza nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Osiedla Brynów:

- przede wszystkim umożliwia przekształcenie części dotychczas zielonej i spokojnej dzielnicy mieszkaniowej w osiedle głównego centrum usługowego.

- wprowadzenie do programu inwestycji w tej dzielnicy kilku wielokondygnacyjnych budynków biurowych przy ulicy Gawronów, ulicy Wróbli i ulicy Kościuszki, oraz ‘supermarketu” u zbiegu ulicy Drozdów i ulicy Kościuszki, co spowoduje konieczność rozbudowy sieci ulicznej.

- nastąpić może przekształcenie dzisiejszych spokojnych ulic dzielnicy mieszkaniowej w ulice o dużym nasileniu ruchu, który zakłóci spokój i bezpieczeństwo mieszkańców.

- istnieje również obawa, że dla usprawnienia wyjazdu z centrum miasta na południe zaistnieje konieczność budowy arterii szybkiego ruchu, co odetnie dzielnicę od naturalnego ośrodka rekreacji – Doliny Trzech Stawów.

   Wszyscy mieszkańcy Katowic odczuwają na co dzień trudności poruszania się po mieście. Ograniczona przelotowość ulic, brak miejsc postojowych to groźna przestroga, przed preferencjami dla „zamierzeń inwestycji biznesu” i nieliczenie się z potrzebami pełnoprawnych obywateli miasta – jego stałymi mieszkańcami.

   Tendencją światową jest izolacja, wyciszanie i zamykanie osiedli mieszkaniowych, tworząc w ten sposób przyjazne człowiekowi i bezpieczne miejsce odpoczynku i tak było na Brynowie przez okres 40 lat. Teraz mamy do czynienia z czymś wręcz przeciwnym - z wprowadzaniem elementów wielkomiejskich - wiążących się z ograniczeniem powierzchni zielonych, natężeniem ruchu, hałasu, zanieczyszczeniem środowiska.

   Problem Ptasiego Osiedla Brynów i jego mieszkańców nie leży wyłącznie w budowie wieżowców, leży głównie w ich charakterze usługowym i systemie komunikacyjnym z tym związanym. Biurowce te, według zezwolenia i zapisów uchwały Rady Miasta mogą zatrudniać docelowo do 1000 osób, które będą codziennie dojeżdżać i odjeżdżać z Brynowa.

Do budynków tych dojeżdżać, parkować i odjeżdżać może statystycznie około 2000 klientów dziennie. Nie trzeba być wizjonerem, by przewidzieć jaki to spowoduje kataklizm komunikacyjny dla Osiedla powiększony jeszcze budową pawilonu usługowego. W rejonie ulic przyległych do ulicy Drozdów, ulicy Kościuszki i ulicy Zgrzebnioka, nie tylko nie będzie można zaparkować własnego samochodu, ale być może nie będzie można przejść bezpiecznie przez ulicę lub przejechać matce z dzieckiem w wózku.

To, co w najbliższych latach będzie się działo na terenie Osiedla można nazwać jedynie wandalizmem budowlanym dla jego dotychczasowych mieszkańców.

   Zwołane na dzień 16 maja 2008 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ma za zadanie wypowiedzieć się w sprawie dalszej, konsekwentnej działalności a także dokonując rekonstrukcji składu odpowiednio ocenić zaistniałe działania nieformalne niektórych osób.

Istnieje uzasadniona obawa, że od nowych wyborów w dniu 16 maja 2008r. nowy Zarząd Stowarzyszenia reprezentować będzie wyłącznie interesy inwestora z wyłączeniem interesów dotychczasowych mieszkańców, tym bardziej, że:

Przewodniczący Stowarzyszenia Daniel LASKE i

Sekretarz Stowarzyszenia Maria ZAWIŚLAK

złożyli rezygnację z pełnionych funkcji oraz złożyli OŚWIADCZENIA, o treściach które tutaj cytujemy.

Czekamy na prawidłowe reakcje i wypowiedzenie się Mieszkańców Ptasiego Osiedla Brynów w tej sprawie.

Konsultacja merytoryczna

Henryk B. BUSZKO

Daniel LASKE

Maria ZAWIŚLAK


Katowice, dnia 25 kwietnia 2008r.

UWAGA:

Dla zapoznania się z dokumentami Stowarzyszenia związanymi z niniejszą sprawą odsyłamy do WYKAZU PISM na stronie sąsiedniej.

W wykazie tym podana jest historia „walki” naszego Stowarzyszenia (z ostatniego roku) z planowanym przez Inwestora i Radę Miasta wandalizmem budowlanym na Ptasim Osiedlu – Brynów. Prosimy o przyłączenie się do nas, poprzez przekazywanie oraz ujawnianie rażącego naruszania prawa i ładu społecznego i urbanistycznego, na naszej stronie internetowej.

Czekamy na Państwa wypowiedzi - prosimy o ich wysyłanie
na adres e-mail: info@wandalizm-budowlany-brynow.pl

 

 

info@wandalizm-budowlany-brynow.pl